เมนูหลัก
 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ประวัตินักบุญเปโตร
เรื่องเล่า
สารวัดประจำสัปดาห์
 
   
บุคลากร
 
เจ้าอาวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
สภาภิบาล
แผนที่
ติดต่อ
 
 
เว็บสังฆมณฑล
 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
อัครสังฆมณฑลท่าแร่
สังฆมณฑลเชียงใหม่
สังฆมณฑลนครสวรรค์
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลนครราชสีมา
สังฆมณฑลอุบลราชธานี
สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
 
 
วัดในเขตฯ 3
 

วัดซางตาครู้ส กุฎีจีน

วัดดวงหทัยนิรมลของแม่พระ ปากลัด

วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด บางสะแก

วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

วัดพระแม่สกลสงเคราะห์ บางบัวทอง

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก

วัดนักุญหลุยส์มารีย์ บางแค

 
 
บริการต่างๆ
 

ตารางพิธีกรรม

การล้างบาปทารก

ขอใบรับรองศิลล้างบาป

การแต่งงาน

การสอนคำสอน

 
 
Administrator
 

บันทึกประชาสัมพันธ์

บันทึกภาพกิจกรรม

บันทึกวีดีโอ

 
 
  หน้าแรก
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์

  16 ต.ค. 2554   พี่น้องท่านใดมีความประสงค์จะรับศีลเจิม ติดต่อทางวัดได้ตลอดเวลา

  ถ่ายทอดสดภายในวัด
การติดตามมิสซาผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทางโทรทัศน์ ไม่สามารถ ทดแทนการมาวัดวันอาทิตย์ตามหน้าที่ด้วยตัวเองได้

       ชมมิสซาย้อนหลัง
  ภาพกิจกรรม
     วันทารกผู้วิมล
     วันที่  02 มกราคม 2553
     ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
     กล้อง1        
     เสกสุสานวัดธรรมาสน์นักบุญเปรโตร
     วันที่  02 มีนาคม 2554
     ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปรโตร
     กล้อง1        
     สวดสายประคำตามบ้าน
     วันที่  15 ตุลาคม 2553
     ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
     กล้อง1        
     กิจกรรมฉลองวัดธรรมาสน์นักบุญเปโต
     วันที่  19 กุมภาพันธ์ 2555
     ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
     กล้อง1        
     มิสซาส่งท้ายปีเก่า52 ต้อนรับปีใหม่53
     วันที่  31 ธันวาคม 2552
     ณ  วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร
     กล้อง1        
  กิจกรรม